Latvijas spēks


Latvijas spēks ir Latvijas cilvēkos. Ja nav cilvēku, nav arī Latvija. Mūsu valsts teritorija ir tikusi apdzīvota  jau daudzus tūkstošus gadus un šajā laika periodā šeit ir dzīvojuši daudzi un dažādi cilvēki. Gan to runas veids, gan tradīcijas, gan paražas ir bijušas atšķirīgas, konkrētam laika periodam atbilstošas, taču tos visus vienoja mīlestība pret šo zemi. Tas, vai Latvija pastāvēs arī pēc 1000 gadiem ir stipri apšaubāms, taču mēs varam darīt visu, kas mūsu spēkos, lai saglabātu un nodotu senču zināsānas nākamajām paaudzēm. Lai to panāktu ir svarīgi zināšanas digitalizēt, bet reizē arī saglabāt rakstiskā veidā, drošos datu nesējos, glabātuvēs.

Ko Tu esi izdarījis, lai vairotu Latvijas spēku ?